ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ภนุวัฒน์​ สุดาชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sdcpnw@gmail.com
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:11  อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง อินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน
รายละเอียดผลงาน
บทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง อินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:11   อ่าน 8 ครั้ง